Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Thứ hai - 03/02/2020 15:45
Một mùa xuân mới lại về với quê hương Điện Bàn, mang theo những ước mơ, hy vọng của mọi người dân, trong đó, những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ Điện Bàn cũng được mở ra với một trang mới đầy màu sắc. Với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Điện Bàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2020, tập hợp trong tổ chức Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ thị xã sẽ triển khai nhiều chương trình hành động mới.

Tròn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giành giải phóng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó, Đảng bộ thị xã Điện Bàn không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ cũng như của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn- “cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”. Đoàn thanh niên thị xã Điện Bàn, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên của quê hương thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đã góp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. 90 năm so với lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc không phải là quãng thời gian dài nhưng đã xây nên trang sử mới trong lịch sử dân tộc ta và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là chặng đường của những thời kỳ đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt giúp mỗi thanh niên Điện Bàn hôm nay luôn tự hào và nâng cao niềm tin mãnh liệt.


Kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, tự hào với những thế hệ thanh niên ưu tú đã làm rạng ngời đất mẹ Điện Bàn, tuổi trẻ hôm nay đã ra sức thi đua, cống hiến sức mình trên mọi lĩnh vực. Và hơn hết, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên đã tạo nên động lực của nhiều bạn trẻ. Nói về lý tưởng của mình, bạn Nguyễn Xa Hoài- đoàn viên phường Vĩnh Điện cho biết: “Tôi nghĩ rằng, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng cũng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Tôi cho rằng muốn trở thành Đảng viên phải có 2 yếu tố: Một là chính bản thân mỗi chúng ta phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Hai là tổ chức đảng phải hướng dẫn, tạo động cơ, quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu, cống hiến của quần chúng. Đảng không thể kết nạp những quần chúng không phấn đấu, hoặc phấn đấu vì mục đích tư lợi. Đảng phải chí công vô tư, quan tâm bồi dưỡng và kết nạp cho được những quần chúng ưu tú, qua đó làm tăng sức chiến đấu, mang lại động cơ phấn đấu trong sáng, tâm lý cống hiến tích cực cho đông đảo quần chúng”.
Để tổ chức Đoàn thực hiện tốt chủ đề “Tuổi trẻ Điện Bàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Thị đoàn Điện Bàn đã xây dựng mục tiêu cho năm 2020, với những định hướng mang tính chiều sâu, trong đó sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của quê hương, đất nước. Nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.
Để thực hiện những nội dung này, đồng chí Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thị xã Điện Bàn cho biết thêm:“Đầu tiên, chúng ta cần giúp cho thanh niên củng cố niềm tin thông qua việc giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam ngày càng đẹp hơn, gắn với giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Bên cạnh đó, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” không chỉ thể hiện trong nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, mà còn phải hiệu hữu bằng hành động tích cực, cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Thị đoàn sẽ tổ chức 4 đợt hoạt động lớn của Đoàn gắn với 4 sự kiện lớn, đó là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2.9; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 4 điểm nhấn đó, sẽ thiết kế thành 4 đợt hoạt động liên tiếp nhau, sẽ có những hoạt động trọng tâm, trọng điểm để tạo dấu ấn trong đoàn viên thanh niên, xã hội, góp phần giáo dục bạn trẻ”.
Tuổi trẻ Điện Bàn đang nỗ lực để làm sao đưa lý tưởng của Đảng không chỉ là những bài học lý luận cao xa, những chương lịch sử hào hùng trong sách vở mà Đảng đến được với mỗi thanh niên chính là sự gần gũi, là thực tế, là sự trải nghiệm, sự cống hiến và cả hy sinh. Nhưng chính những điều bình thường, giản dị ấy lại đưa các bạn trẻ gần hơn, giác ngộ hơn với Đảng, định hướng trong thanh niên tư tưởng phấn đấu đúng đắn. Thanh niên phải có Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn.
Để có thể bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên Điện Bàn hiện nay, theo đồng chí Đặng Thị Bảo Trinh cần có những giải pháp đồng bộ, đồng chí Đặng Thị Bảo Trinh – Bí thư Thị đoàn chia sẻ:“Thứ nhất: Các cấp, ngành tự thị xã đến cơ sở cùng với tổ chức Đoàn cần tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Hai là: Cần xây dựng đề án, chuyên đề về công tác phát triển đảng nói chung và phát triển đảng trong thanh niên nói riêng, đồng thời có chủ trương, chính sách, cơ chế thu hút nhân tài, có sự quan tâm thỏa đáng, phân công nhiệm vụ cụ  thể để đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ba là: Tổ chức đoàn các cấp cần quan tâm đầu tư, xây dựng các mô hình thanh niên điển hình trong lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng tại địa phương, giúp đoàn viên, thanh niên có thu nhập ổn định, thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức Đoàn–Hội, đồng thời qua đó để giáo dục, bồi dưỡng, định hướng cho thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và từ đó nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Bốn là: Một số cấp uỷ Đảng, đảng viên (đảng viên cao tuổi, cán bộ đã nghỉ hưu) cần có cái nhìn cởi mở hơn về sự phấn đấu rèn luyện, thử thách đối với thanh niên, đặc biệt là đoàn viên ưu tú cho phù hợp với tình hình thực tế của giai đoạn hiện nay.
Bất kỳ trong một giai đoạn nào của lịch sử, tuổi trẻ luôn là lực lượng to lớn và nòng cốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, thời kỳ phát triển của khoa học-kỹ thuật và công nghệ, không ai khác, chính thanh niên là những người tiếp cận, sáng tạo và làm chủ sự vận động của xã hội. Chính vì thế, thanh niên Điện Bàn ý thức sâu sắc rằng truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và của quê hương đang tiếp sức cho thanh niên, nâng cánh ước mơ cho thanh niên đi vào tương lai với niềm tin vững chắc, như lời Bác Hồ kính yêu đã từng nói “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Nguồn tin: Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây