Sắt son lời dạy của Bác

Thứ ba - 07/03/2023 21:42
Sắt son lời dạy của Bác
Hơn 6 thập kỷ kể từ ngày thành lập đến nay, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm giáo dục, rèn luyện, chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đặc biệt, từ những buổi đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn được Bác Hồ - lãnh tụ thân yêu của các lực lượng vũ trang dành cho những tình cảm đặc biệt thân thương.

Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (BĐBP ngày nay) là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới, giới tuyến và bờ biển. Mặc dù bận rộn với tình hình chiến trường miền Nam, song, chỉ hai ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thành lập lực lượng, Bác Hồ đã nói với đồng chí Vũ Kỳ gọi điện mời Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang sang làm việc.

Trong buổi nói chuyện thân tình, Bác Hồ đã căn dặn: “Chú Tuệ này, sắp tới, chú phải làm sao cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hiểu cặn kẽ về biên giới, hải đảo của chúng ta có từ lúc nào. Cha ông ta phải đấu tranh về quân sự, ngoại giao như thế nào mới có được. Các dân tộc đang cư trú ở đó ai là dân bản địa, ai mới đến cư trú. Phong tục, tập quán làm ăn qua lại biên giới… phải khéo léo sưu tầm tài liệu từ sắc phong thành hoàng, tới văn tự ruộng đất qua các đời vua trước đây, vì đó là chứng lý đất mình”1. Ngừng một lát, rồi Bác nói tiếp: “Biên giới có lúc bình, lúc biến, có lúc hữu nghị, lúc cam go, vì vậy, lúc bình phải chuẩn bị cho lúc biến. Chú Tuệ phải nhớ là, đất nước của người thì dù là núi vàng, núi bạc, ta cũng không ham. Nhưng là của ta thì dù là cát, là sỏi vẫn kiên quyết giữ lấy. Vì đó là xương máu mà cha ông ta đã đổ ra mới có được”.
 

ảnh Bác

Đặc biệt, trong buổi thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, chiều ngày 28/03/1959 tại Hà Nội, Bác đã đến dự và ân cần căn dặn cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Hội trường. Sau lời huấn thị, Bác tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP bài thơ:

“Đoàn kết, cảnh giác

Liêm, chính, kiệm, cần

Hoàn thành nhiệm vụ

Khắc phục khó khăn

Dũng cảm trước địch

Vì nước quên thân

Trung thành với Đảng

Tận tụy với dân”.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, biến động của tình hình, nhưng những điều Bác Hồ dạy BĐBP về tinh thần đoàn kết vẫn là những chuẩn mực để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, phấn đấu và hành động. Thấm nhuần lời dạy của Người, BĐBP luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trên từng địa bàn biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã vận dụng tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, nắm vững phương châm “ba bám, bốn cùng”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, một lòng một dạ chiến đấu, công tác vì nhân dân, cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Người đã chỉ rõ, để hoàn thành nhiệm vụ, BĐBP phải dựa vào dân. Bởi lẽ, trong hoạt động, công tác của mình, BĐBP luôn gắn bó chủ yếu với các dân tộc thiểu số, do đó, BĐBP phải “luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta. Đối với những đơn vị biên thùy hay ở các hải đảo, việc ấy phải hết sức chú ý”; “khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được”.

Theo Hồ Chí Minh, để có thêm “hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng triệu chân tay”, BĐBP phải dựa vào nhân dân. Trong công tác vận động quần chúng, BĐBP cần chú ý đến “phong tục tập quán của đồng bào”, “Phải nắm vững chính sách đối với dân tộc thiểu số”, giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, thực sự phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng, đoàn và chính quyền cơ sở; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thì việc gì cũng thành công. Nhờ đó mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, tạo nên sức mạnh đảm bảo cho BĐBP hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Song hành với đó, vấn đề đoàn kết nội bộ luôn được chú trọng, đó là sự đoàn kết giữa các cán bộ, chiến sĩ; giữa đảng viên với quần chúng trong đơn vị; giữa chỉ huy với chiến sĩ; giữa các đồn, trạm, đơn vị khác nhau thuộc hệ thống BĐBP. Mặc dù tổ chức nhiều lần thay đổi, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn đoàn kết một lòng, yên tâm, phấn khởi chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xác định rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng, vượt mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hơn thế nữa, BĐBP cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới, hải đảo đã đoàn kết, hợp đồng nhịp nhàng với nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Chính nhờ sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã xây dựng thành công thế trận Biên phòng toàn dân, góp phần đánh bại mọi âm mưu xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thực hiện tốt lời Bác dạy: “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, cái gì không có lợi cho dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế vào công tác Biên phòng, 64 năm qua, BĐBP đã duy trì, thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp định, nghị định, quy chế quản lý biên giới đã được ký kết giữa nước ta với các nước láng giềng; giữ vững và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nhân dân, chính quyền hai bên biên giới, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, đồng thời thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Thực tiễn đã chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, đoàn kết với nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng không những là “kim chỉ nam” cho công tác Biên phòng, mà còn là “chìa khóa vàng” giúp BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP hôm nay luôn nhận rõ trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào về truyền thống của lực lượng. Qua các thời kỳ vận động, phát triển của lịch sử cách mạng, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, phức tạp nào, dù phải trải qua những thử thách, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn sắt son một lòng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nguồn: hochiminh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây