Không thể phủ nhận, chống phá quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ ba - 13/09/2022 10:45
Không thể phủ nhận, chống phá quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Năm 2022, Việt Nam và Lào tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022). Hai nước có mối quan hệ gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều năm tháng lịch sử.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh,Tổng bí thư Kayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp đến là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việt Nam và Lào trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do của hai dân tộc đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đối với nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách.

Ngày nay, tình hình thế giới có những thay đổi khó lường, tác động gay gắt tới sự ổn định và phát triển của các nước. Các thế lực thù địch đã và đang tung ra các luận điệu phản động nhằm chống phá sự ổn định và quan hệ tích cực giữa các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Lào. Vì vậy, nhận diện luận điệu của các thế lực thù địch nhằm chống phá mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Lào là vấn đề cấp bách hiện nay.
Thứ nhất, các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Chúng đòi xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi“phi chính trị hóa” quân đội nhằm tách sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, phá hoại và gây chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Thứ hai, các thế lực thù địch chỉ đạo, móc nối lực lượng phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch liên tục chống phá sự nghiệp cách mạng của hai nước, theo yêu cầu của cách mạng Lào, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng Việt Nam cử Quân tình nguyện và chuyên gia sang giúp Lào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, củng cố quốc phòng, an ninh; truy quét thổ phỉ và đập tan âm mưu chống phá, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.
Phủ nhận ý nghĩa cao đẹp, nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của quân đội Việt Nam với cách mạng Lào, các thế lực thù địch xuyên tạc việc quân đội Việt Nam cử tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào là “hành động xâm lược”, những đơn vị sang hợp tác với Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ gìn trật tự trị an là nhằm chiếm đất Lào(?!)… Những luận điệu trên được các thế lực thù địch rêu rao nhiều lần, nếu không tỉnh táo, người dân hai nước có thể bị ảnh hưởng bởi những quan điểm phản động đó.
Thứ ba, các thế lực thù địch với bản chất hiếu chiến không muốn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trong đó có mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp. Trước sự hợp tác tích cực của Việt - Lào, các thế lực thù địch ra sức chia rẽ mối đoàn kết giữa hai nước. Chúng thực hiện các chiêu bài của chiến lược “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” như vấn đề dân chủ, nhân quyền, viện trợ kinh tế, sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh tâm lý... để can thiệp vào công việc nội bộ của hai nước nhằm chống phá chế độ chính trị và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào.
Thực tiễn đã chỉ rõ, Việt Nam và Lào có đường lối độc lập, tự chủ dưới sự lãnh đạo của chính đảng cộng sản. Cách mạng hai nước được toàn dân tự nguyện tham gia, đóng góp hiệu quả vào sự ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, các thế lực thù địch chống phá điên cuồng, hai nước ngày càng nhận thức phải kế thừa, phát huy mối quan hệ truyền thống, giúp bạn là tự giúp mình, gắn kết với nhau trong việc vạch trần, đập tan những luận điệu phản động của các thế lực thù địch, kiên trì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững.

Lợi dụng Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, tiềm năng cũng như thực tế việc hội nhập kinh tế quốc tế của ta, chúng âm mưu dùng hoạt động ngoại giao để hướng nước ta theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Chúng tìm cách chống phá Việt Nam hợp tác với quốc tế; cản trở dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước, đặc biệt là gây chia rẽ quan hệ Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam với Lào và Campuchia; hạ thấp vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng phủ nhận kết quả thương mại giữa Việt Nam và Lào, xuyên tạc hàng hóa giữa hai nước không đảm bảo chất lượng, cho rằng quan hệ thương mại sẽ mù mịt vì kinh tế Việt Nam đang kiệt quệ (?!)…
Thứ tư, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội. Do vậy, Đảng và nhân dân các tỉnh giáp biên đã hợp tác đầu tư, tiến hành nhiều dự án nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước, giữa các địa phương nhằm xây dựng biên giới hữu nghị, cùng phát triển.
Hiện nay, khu vực biên giới Việt Nam - Lào phải đối mặt với nhiều thách thức, các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để hình thành tư tưởng ly khai, chia rẽ người theo đạo và người không theo đạo, tôn giáo, sắc tộc… Trước tình hình đó, qua hoạt động kết nghĩa, nhân dân hai biên giới ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cùng chia sẻ, giúp nhau phát triển, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị. Đặc biệt, qua hoạt động đối ngoại nhân dân, hai bên cùng giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh như di dân tự do, kết hôn không giá thú, buôn bán thuốc phiện, ma túy… ở vùng biên giới giữa hai nước và cùng đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phá tan âm mưu chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào…
Lịch sử đã chứng minh, hoạt động chống phá của thế lực thù địch với quan hệ Việt Nam - Lào là hành vi chống phá vô căn cứ, sai sự thật. Thực tế, quan hệ Việt Nam - Lào luôn được khẳng định là mối quan hệ thủy chung, hợp tác toàn diện, vừa là đồng chí vừa là anh em mà hai nước đã dày công vun đắp.
Thời gian qua, dù tình hình thế giới và khu vực có chuyển biến tiêu cực thì mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam không thay đổi, ngày càng được vun đắp và phát triển không ngừng, theo đuổi mục tiêu cùng nhau bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa.
Hai nước cần tăng cường giáo dục người dân về truyền thống, lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào - mối quan hệ được gây dựng bằng máu và mồ hôi của chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước. Từ đó, tiếp tục duy trì di sản vô giá mà các thế hệ cha ông gây dựng; tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, đối ngoại để đập tan âm mưu phá hoại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, văn hóa… ngày càng hiệu quả để cùng nhau phát triển đất nước ngày càng vững mạnh, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở mỗi nước trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay.
Thu Ngọc - thinhvuongvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây