Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

http://tuoitredienban.net


Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐTN ngày 05/01/2018 của Ban Chấp hành Thị đoàn Điện Bàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Thị đoàn về hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 trong đoàn viên thanh niên toàn thị xã với một tinh thần quyết tâm cao và sự đổi mới sáng tạo trong hình thức triển khai, thu được những kết quả rất tích cực.
Ban Thường vụ Thị đoàn đã lãnh đạo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi toàn thị xã tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, tham gia sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đề ra.
Thường xuyên tham mưu, đề xuất UBND thị xã Điện Bàn tổ chức diễn đàn gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với cán bộ Đoàn viên, thanh niên để xác định nhiệm vụ trọng tâm của Tuổi trẻ trong năm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự diễn đàn có các đồng chí là lãnh đạo tỉnh đoàn, Bí thư, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN thị xã cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan ở thị xã, lãnh đạo 20 xã, phường và 150 cán bộ, Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tổ chức Đoàn trong toàn thị xã đã về tham dự diễn đàn.
Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác Đoàn hàng quý, năm gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đồng thời góp ý kết quả chương trình của Đoàn cấp trên.Định hướng tổ chức công tác tuyên truyền đến cán bộ đoàn cơ sở, thanh niên các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn qua nhiều hình thức đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
Phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp thị xã và cấp cơ sở; kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu cho báo cáo viên phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các chủ trương được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Thị đoàn đồng thời cũng đã phát huy có hiệu quả vai trò của các công cụ tuyên truyền như: Website http://tuoitredienban.net, http://tndienban.violet.vn, chuyên mục phát thanh thanh niên hằng tuần; tuyên truyền qua mạng xã hội…đưa được thông tin, hình ảnh, hoạt động của tuổi trẻ Điện Bàn đến với thanh niên, góp phần rất lớn trong việc định hướng tư tưởng của đoàn đối với ĐVTTN cũng như quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng thời, xác định năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, lao động, học tập của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi, chuyển Nghị quyết thành hành động thực tiễn. Vào sáng ngày 31/3/2018 tại trường TH Phạm Phú Thứ, xã Điện Phương, Ban Thường vụ Thị đoàn Điện Bàn tổ chức Gameshow Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham gia Gameshow có 6 đội chơi là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, UV BTV Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc. Các đội chơi lần lượt trải qua các phần thi thử thách như Ong Tìm chữ, đổ nước vào trụ, Bắc kim thang, vượt chướng ngại vật, trả lời câu hỏi. Sau mỗi phần thử thách, các đội sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp từ Trung ương đến thị xã.
Bằng cách làm mới, Chương trình đã nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết Đại hội Đoàn là sản phẩm tập trung trí tuệ, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ cũ, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với xu thế, tình hình thanh niên giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tiếp thu Nghị quyết một cách dễ dàng và linh hoạt hơn, mềm hóa phương pháp tuyên truyền Nghị quyết của Đoàn. Chương trình đã diễn ra sôi nổi, hào hứng và thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Điện Bàn và các huyện đến xem, học tập và nắm bắt được những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ngày 24/5/2018, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Điện Bàn tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn - Hội năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt và báo cáo viên, tuyên truyền viên của 37 cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thị xã.
Lớp bồi dưỡng đã được lắng nghe đồng chí Trần Văn Thu – UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
Đồng thời, Ban tổ chức cũng tiến hành kiểm tra công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội – Đội chủ chốt tại cơ sở với các chuyên đề như: “Xây dựng thế hệ Thanh niên có đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị”; “Xây dựng thế hệ Thanh niên có kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ”; “Xây dựng thế hệ Thanh niên có lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng”; “Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ Đoàn, nhất là người đứng đầu tổ chức Đoàn các cấp”,.. song song với việc báo cáo chuyên đề, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng cũng tổ chức tập huấn, kiểm tra Kỹ năng điều hành trong sinh hoạt giao lưu Đoàn - Hội - Đội.
Lớp bồi dưỡng là dịp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt của của Đoàn-Hội-Đội; Cung cấp những kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đang tham gia công tác thanh thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Nhìn chung, tuổi trẻ Điện Bàn luôn xác định việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhầm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong Đoàn viên, thanh niên
Ở các cơ sở Đoàn, thời gian qua, đã tập trung cho công tác tuyên truyền đến đoàn viên thanh thiếu nhi để nắm bắt được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn. Đã có 78 đợt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong tổ chức Đoàn - Đội trên địa bàn toàn thị xã, với sự tham gia học tập của 554 cán bộ Đoàn, 9126 đoàn viên, 57015 thanh niên và hơn 28.000 đội viên, học sinh.
Các cơ sở Đoàn đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể triển khai hàng chụcđợt tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên trên địa bàn dân cư trực thuộc và trường học, với nhiều hình thức phong phú, như: Thi hùng biện, hỏi – đáp, phát thanh thanh niên, thi tìm hiểu, rung chuông vàng, tuyên truyền qua mạng xã hội....
Trước trong và sau Đại hội Đoàn cơ sở, Đoàn các xã phường đã tập trung cho công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua chương trình phát thanh thanh niên tại cơ sở, các chương trình gameshow thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tiểu biểu như Game show của Đoàn xã Điện Thắng Nam, Điện Nam Bắc, Điện Tiến,... đã tạo nên hình ảnh của tuổi trẻ Điện Bàn xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực.
Các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức 20 hoạt động giáo dục truyền thống lồng ghép tuyên truyên Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp cho đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điện Phước phối hợp với Hội Cựu Chiến Binh xã tổ chức" Hành Trình Giáo Dục Truyền Thống" về với các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Khu căn cứ Nước Oa-Bắc Trà My, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, nhà bia ghi danh các AHLS xã) và tham quan một số địa điểm như: Nhà máy thuỷ điện sông Tranh, phố cổ Hội An. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, Hội viên CCB và Đoàn viên Thanh niên, học sinh trên địa bàn xã tham gia; Chi đoàn Khối Đảng - Mặt trận - Đoàn thể và Chi đoàn Khối cơ quan chính quyền thị xã Điện Bàn đã tổ chức hoạt động "Hành trình về địa chỉ đỏ" - Tượng đài Thủy Bồ - xã Điện Thọ, Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ - xã Điện Tiến, Di tích Xóm Chín Chủ - xã Điện Hòa, Nhà bia tưởng niệm và nhà anh Trỗi, nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, chương trình thu hút 50 ĐVTN khối CCVC trẻ tham gia; Đoàn xã Điện Phong tổ chức điểm chương trình tọa đàm giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Hội đồng Đội xã Điện Tiến tổ chức tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho các em đội viên – đoàn viên đến từ các trường trên địa bàn xã.
Các hoạt động của Đoàn – Hội từ thị xã đến các Chi đoàn thôn, khối phố được tuyên truyền sâu rộng và đăng tải trên các trang mạng xã hội “Thị đoàn Điện Bàn“ và các trang cá nhân của các cán bộ, đoàn viên thanh niên. Qua đó, có thể chia sẻ những hoạt động ý nghĩa đến với tất cả đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài thị xã.
Đồng thời, Ban Thường vụ Thị đoàn cũng tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền của Đoàn-Hội-Đội, tổ chức cuộc thi Phát thanh thanh niên, phát thanh măng non với cách làm mới để giúp cơ sở Đoàn-Đội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền.
Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được đẩy mạnh và có chiều sâu, nhiều hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.
 

 

Tác giả bài viết: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây