Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

http://tuoitredienban.net


Tuổi trẻ Điện Nam Trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị tại địa phương

Đoàn thanh niên phường phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, Đoàn phường đã phối hợp với Ban văn hóa – xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến từng địa bàn khu dân cư như: treo băng rôn, pano ảnh tuyên truyền dọc các tuyến đường chính; tổ chức phát động xây dựng đô thị văn minh và ký cam kết của các hộ gia đình. Bên cạnh đó,Đoàn phường chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trong từng tháng, quý về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tổ chức bóc xóa quảng cáo, vệ sinh các tuyến đường chính, khu vực Chợ Trung tâm, vận động  nhân dân tham gia thu gom rác thải,… nhằm tạo cảnh quang môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.
Dien Nam Trung VMDT 2


Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực.Tin rằng, những kết quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” sẽ là động lực để tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Thị đoàn Điện Bàn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây