TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 2 NĂM 2020

Thứ năm - 06/02/2020 16:06
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2020)
 

I. THEO DÒNG LỊCH SỬ
BÀI HỌC ĐOÀN KẾT TỪ NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP ĐẢNG

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930
Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (từ ảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2006, tập 2, trang 6) ghi theo tác giả T.Lan Vừa đi đường vừa kể chuyện: “Năm 1930 - Tháng 2, khoảng từ ngày 5 đến ngày 8, Nguyễn Ái Quốc “đãi” các đại biểu một bữa cơm nhân dịp Tết Nguyên đán, vừa tiết kiệm vừa linh đình, nhân sự kiện thành lập Đảng”. Chỉ vài dòng ngắn đó cũng cho thấy nhiều điều từ tính cách, phong cách và cả những tinh thần, tư tưởng lớn của Người. Bữa cơm thân mật “vừa linh đình” - thể hiện sự vui mừng trước việc đoàn kết, thống nhất của những người đồng chí, “vừa tiết kiệm” - vẫn là phong cách giản dị quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng nói lên ý tứ cẩn trọng, sự lo toan dự trù cho những bước đường xa.
1. Trước đó, giữa những ngày Tết Nguyên đán Canh Ngọ (1930), hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (là các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu) cùng với hai đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng (là các đồng chí Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm) đã họp dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và bàn một việc quan trọng: Thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam để thành lập một đảng cộng sản duy nhất, đại diện cho tiếng nói của độc lập dân tộc và đoàn kết toàn dân. Theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc, ngày 28.2.1930, với Quốc tế Cộng sản: “Chúng tôi họp từ ngày 6.1, ngày 8.2, các đại biểu lên đường về nước”.
Với uy tín và kinh nghiệm của mình, những sự phân tích thấu tình đạt lý của Nguyễn Ái Quốc về vai trò, trách nhiệm của những người cộng sản trước vận mệnh dân tộc nhận được sự nhất trí của các đại biểu. Nguyễn Ái Quốc đã đoàn kết lại những người cộng sản Việt Nam, hướng mọi chiến sĩ cách mạng tới một mục tiêu chung. Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí hợp nhất hai tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
Ngày 24.2.1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị Ban Chấp hành lâm thời kết hợp tổ chức này vào Đảng. Việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản Việt Nam đã được hoàn thành trên thực tế. Sự kiện thành lập Đảng là bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. Sự kiện này cũng ghi nhận sự đoàn kết, nhất trí của những chiến sĩ cộng sản ngay từ buổi đầu tổ chức còn manh nha trứng nước. Những bất đồng có tính cục bộ giữa những người cộng sản đã được dẹp bỏ để tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung cao cả là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giành hạnh phúc cho nhân dân.
2. Với tất cả những nỗ lực của mình, bằng những bước đi vững chắc, Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị mảnh đất để gieo những “hạt giống đỏ” đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, từng bước đưa tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Người về với thực tiễn cuộc đấu tranh của dân tộc.
Trong những năm 1925 - 1929, với sự hoạt động sôi nổi mạnh mẽ của lớp cán bộ được Nguyễn Ái Quốc huấn luyện ở Quảng Châu, phong trào cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt so với thời kỳ trước. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đặt ra yêu cầu phải có một đảng cộng sản đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng thay cho Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tháng 3.1929, những người tích cực nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc kỳ đã thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội) rồi sau đó thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ngày 17.6.1929. Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam kỳ cũng cải tổ thành An Nam Cộng sản Đảng trong tháng 8.1929. Tháng 9.1929, những đại biểu cấp tiến của Tân Việt đã ra Tuyên đạt chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Những người cộng sản trong cả ba tổ chức cộng sản đó đều tích cực mở rộng mạng lưới cơ sở, phát triển đảng viên và địa bàn ảnh hưởng của mình. Đã diễn ra tình trạng chia rẽ, giành quần chúng, cạnh tranh ảnh hưởng, thậm chí công kích lẫn nhau giữa các tổ chức. Thực tế đó đã làm phân tán sức mạnh chung của phong trào, đặt ra yêu cầu cấp bách hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất để có thể đảm nhận vai trò lịch sử lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
3. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt của một chiến sĩ cộng sản nhiều kinh nghiệm, trước nguy cơ từ sự chia rẽ của những người cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập và chủ trì Hội nghị Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng thành công cũng ghi nhận cống hiến quan trọng của Người khi quyết tâm và sáng suốt siết chặt lại đội ngũ các chiến sĩ cộng sản Việt Nam trên đường đấu tranh từ những bước gian truân ban đầu. Cũng trong Báo cáo gửi Quốc tế cộng sản sau hội nghị, ngày 28.2.1930, Nguyễn Ái Quốc viết: “Từ nay, với chính sách đúng và với sự thống nhất, chúng tôi có thể chắc rằng Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ nhanh chóng”(i). Thực tiễn lịch sử đã chứng minh nhận định đúng đắn đó. Sau 90 năm, chúng ta càng thấy rõ hơn sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời và vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc tổ chức thành công hội nghị hợp nhất thành lập Đảng - một sự kiện mang tính bước ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam và của lịch sử dân tộc nói chung.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công vẫn là điều luôn luôn đúng. Trong bối cảnh tình hình mới, trước những nguy cơ cả bên ngoài và bên trong đang hiện hữu, tinh thần đó, phương châm đó vẫn cần được phát huy cao độ.
* Trong tháng 2/2020, có các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị sau:
Tùy tình hình, điều kiện thực tế, các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai các hình thức tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền cho ĐVTN tại địa phương, đơn vị.
shcd t2 2

II. SỔ TAY NGHIỆP VỤ - KỸ NĂNG

Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02/2020, trân trọng gửi đến các tổ chức cơ sở Đoàn và các bạn ĐVTN Tài liệu Infographic cách phòng, chống lây nhiễm virus nCoV (Nguồn: Bộ Y tế)
SHCD T2 3
SHCD T2 4
SHCD T2 5
SHCD T2 6
SHCD T2 7

II. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN TRONG THÁNG 3/2020

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 thông qua việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối  sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.
3. Chuẩn bị các hoạt động hướng tới 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), Tháng Thanh niên 2020.
4. Tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.
5. Tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà, giao lưu văn  hóa văn nghệ với tân binh trước khi lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân năm 2020.
6. Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi Đoàn nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong tháng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây