Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và khu dân cư

Thứ tư - 30/09/2020 15:01
Nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng vị trí công tác, đạt tiêu chuẩn chức danh ở các cấp, góp phần chuẩn bị nguồn cán bộ… là một trong những nội dung nhiệm vụ quan trong trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2017-2022.
Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, trong những năm qua, các cơ sở Đoàn toàn thị xã đã chú trọng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn; chủ động tham mưu với cấp ủy đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo những cán bộ Đoàn có phẩm chất và năng lực tốt; quan tâm tạo môi trường để cán bộ phát huy năng lực, sở trường thông qua việc tìm kiếm, khơi dậy nhiệt huyết đối với đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở và khu dân cư. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh lãnh đạo được các tổ chức Đoàn triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy định của Đảng và của Đoàn về công tác cán bộ, các chức danh cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn. Đoàn đã giới thiệu những cán bộ trưởng thành qua thực tiễn cơ sở để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy Đảng, chính quyền.
Cùng với xây dựng quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm từng bước bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở, nhất là chương trình tập huấn cho Bí thư, Phó Bí thư đoàn thôn, khối phố với 100% cán bộ Đoàn các cấp đã được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ. Trong 3 năm, thị xã tổ chức được gần 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 700 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ thị xã đến khu dân cư. Tại các lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp công tác như kỹ năng nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên; kỹ năng xử lý điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đoàn; cách thức thành lập và hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên… Đồng thời, các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.
Bên cạnh các chương trình tập huấn, hội trại, Ban Thường vụ Thị đoàn thường xuyên tổ nhiều hoạt động, chương trình xuống cơ sở, khu dân cư để nắm bắt tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo hoạt động đoàn ở cơ sở. Việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước được chú trọng. Trong 3 năm (2017 - 2020), toàn thị xã kết nạp được trên 4000 đoàn viên mới và đã thành lập được 5 tổ chức Đoàn - Hội ngoài Nhà nước.
Cán bộ Đoàn ở các xã, phường, đặc biệt là cán bộ Đoàn ở khu dân cư là cầu nối giữa ĐVTN với phong trào Đoàn. Để nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút tập hợp ĐVTN tham gia tổ chức Đoàn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tại các xã, phường trên địa bàn thị xã, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn khu dân cư. Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng được triển khai thường xuyên; thông qua các hoạt động tập thể của Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng được nhiều cán bộ Đoàn có năng lực; đồng thời, khuyến khích đội ngũ cán bộ Đoàn đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; khuyến khích mỗi cán bộ Đoàn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao kiến thức. Nhờ đó, nhiều xã, phường thị xã hiện nay có đội ngũ cán bộ Đoàn “chắc tay”, đảm nhiệm tốt vai trò “thủ lĩnh” trong tập hợp, tổ chức cho ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Đoàn.
Bên cạnh đó, để rèn luyện kỹ năng công tác vận động thanh niên, tổ chức Đoàn thường xuyên tạo các “sân chơi nghiệp vụ”, các hội thi để đội ngũ cán bộ Đoàn khu dân cư được giao lưu học hỏi, trao đổi và bổ sung kiến thức, kỹ năng. Là địa phương điển hình cho công tác Đoàn trên địa bàn thị xã, đội ngũ cán bộ Đoàn ở xã Điện Thọ đang ngày càng mạnh cả về chất và lượng với 09 cán bộ Đoàn thôn, 01 Bí thư Chi đoàn Mẫu giao và 01 Bí thư Chi đoàn Dân quân. Anh Nguyễn Quang Thắng - Bí thư thôn Châu Lâu chia sẻ: Là Bí thư chi đoàn, tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức, phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bản thân luôn hăng hái, nhiệt tình, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công. Mặc dù là tổ chức Đoàn có nhiều thanh niên là tín đồ tôn giáo, các đoàn viên đi làm ăn xa nhiều nên đa số các buổi sinh hoạt, hoạt động phong trào thường diễn ra vào các ngày nghỉ hoặc buổi tối nên đòi hỏi cán bộ Đoàn xã phải nhiệt tình, thường xuyên bám sát địa bàn, sâu sát với cơ sở.
Anh Nguyễn Quang Thắng - Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâu, Điện Thọ

Mặc dù đã có những chuyển biến nhất định song công tác cán bộ Đoàn hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn khu dân cư có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều cán bộ Đoàn chưa tự chủ động trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và năng lực tổ chức. Một số cán bộ đoàn chưa nhiệt tình, đi sâu sát vào đời sống ĐVTN nên hoạt động của nhiều chi đoàn thôn, khối phố vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác tổ chức hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư còn chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên. Việc bố trí luân chuyển cán bộ làm công tác đoàn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đào tạo được nhiều cán bộ trẻ có trình độ, khả năng, năng khiếu ở cơ sở nên chưa phát huy hiệu quả.
Đồng chí Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn cho biết: Thời gian tới, BTV Thị đoàn tiếp tục tập trung xây dựng, tìm kiếm đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ công tác; linh hoạt, nhiệt huyết với phong trào thanh niên; có kỹ năng, năng khiếu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Cán bộ Đoàn cấp huyện phải tăng cường đi cơ sở, chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện các phong trào của Đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở, nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở và khu dân cư. Tham mưu kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là Bí thư Chi đoàn thôn, khối phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả.
Thị đoàn Điện Bàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây